Новини

9 млн. евро ще бъдат инвестирани от ЕС за социални иновации, които развиват уменията на младежи в неравностойно положение

9 млн. евро ще бъдат инвестирани от ЕС за социални иновации, които развиват уменията на младежи в неравностойно положение

Информационният център EaSI България организира Информационен уебинар на 30 януари 2024 г. Пенка Цветкова и Мая Косева от Фондация BCause представиха на всички заинтересовани новата възможност за кандидатстване на Европейския център за социални иновации и програмата за заетост и социални иновации на Европейски социален Фонд + Social Innovations for the Upskilling of Vulnerable Youth, Especially Young People not in Employment, Education, or Training (NEETs).

Основна цел на процедурата, финансирана от Европейския социален фонд + (ЕСФ+) и Инициативата за Социални иновации (SI+), е да се развият уменията на младежи в неравностойно положение и в частност NEETs, като отново бъдат привлечени в обучение, за да бъдат (ре)интегрирани на пазара на труда.

Това ще бъде постигнато чрез насърчаване на сътрудничеството между европейските държави и обмена на добри практики в различните области като наемане на работа, образование, усъвършенстване на уменията и социалното включване. Целта е да се развиват и разпространяват иновативните подходи, оказали се успешни в различни региони.

Общият бюджет на програмата е 9 млн. евро. Крайният срок за кандидатстване 29 февруари 2024. Повече информация за процедурата можете да намерите тук.

Проектът “Национална контактна точка за заетост и социални иновации (ЗиСи)“ e финансиран от Европейския съюз и е с продължителност две години. (2022-2024).