Новини

Виртуална среща за търсене на партньорства по отворената процедура: Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици от агресивната война на Русия срещу Украйна в страните от ЕС

Виртуална среща за търсене на партньорства по отворената процедура: Иновативни подходи за смекчаване на обществените последици от агресивната война на Русия срещу Украйна в страните от ЕС

Ако искате да потърсите съмишленици и организации, да се запознаете с други участници в екосистемата за социални иновации, да обмените идеи за това как иновативни методи/практики, които са доказали успех в други контексти, държави или региони, могат да бъдат прехвърлени или увеличени, за да се справят с належащи обществени проблеми.

Кога? 23-26 април, от 8:00 до 19:30 CEST

Къде? Платформа B2Match

Кой може да участва? Допустими участници по Поканата - юридически лица, установени и регистрирани в държавите-членки на ЕС. Моля, имайте предвид, че не повече от двама представители на организация ще бъдат одобрени за участие.

Как ще протече? В рамките на 4 дни ще има съвместни сесии, всяка с продължителност от 30 минути. Срещите ще се провеждат във времеви интервали, които участникът посочи като желани. Максимален брой участници в една среща – 8. Един участник може да се включи в повече от една срещи.

Как да се регистрирате?

https://www.b2match.com/e/virtual-matchmaking-for-ua-call

Регистрацията за събитието ще бъде отворена от 18 до 25 април 2024 г.

Повече информация за събитието

Повече за процедурата

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!