Ресурси

ИНСТРУМЕНТ ЗА ИЗМЕРВАНЕ ГОТОВНОСТТА ЗА СКАЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ИНОВАЦИИ

Инструмент, чрез който може да се идентифицират конкретните проблемни области и потенциалът за развитие на социалните иновации.

Този документ е създаден от Genio, Ирландия - в рамките на проект FUSE, 2023

Вижте целия документ (на английски език)

 

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!