Ресурси

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 12 (2019-2020)

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 12 (2019-2020)

В този доклад ще намерите 37 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и описана подкрепата за 23 важни европейски нестопански организации.

Целият доклад на английски ези

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!