Ресурси

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 12 (2019-2020)

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 12 (2019-2020)

В този доклад ще намерите 37 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и описана подкрепата за 23 важни европейски нестопански организации.

Целият доклад на английски ези