Ресурси

Мониторинг на добри практики в областта на заетостта, социалните въпроси и приобщаването – проекти и организации на EaSI - Доклад 13 (2020 – 2021)

Докладът представя примерите на 19 проекта, подкрепени от Програмата за заетост и социални иновации (EaSI). Отделено е внимание и на подкрепените 11 големи паневропейски нестопански организации, които работят в подкрепа на промотирането на социалното включване, намаляване на бедността и подобрен достъп до финансиране.

Докладът обхваща периода май 2020 – февруари 2021 г.

Целият доклад на английски език

 

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!