Ресурси

НЕОБХОДИМОСТТА ОТ НАЦИОНАЛНИ ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ЕКОСИСТЕМИ ЗА СОЦИАЛНИ ИНОВАЦИИ НА РАНЕН ЕТАП В ДЪРЖАВИТЕ — ЧЛЕНКИ НА ЕС

Какво представлява екосистемата на социалните иновации? Защо е необходима? Как изглежда по време на своите ранни етапи? Какви действия можем да предприемем, за да подпомогнем нейното разрастване и развитие?

Това са някои от ключовите въпроси, които ще разгледаме в тази статия. Тя е написана за целите на проекта FUSE, който твърдо вярва в силата на социалните иновации като ключов фактор за устойчивия растеж на регионално равнище. FUSE е един от шест проекта, подкрепени от Европейската комисия, които са насочени към създаване на национални компетентностни центрове за социал- ни иновации в целия ЕС.

Вижте целия документ

Този документ е създаден в рамките на проект FUSE, 2023

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!