Ресурси

Практическото ръководство за организации и проекти за развитие на социално експериментиране

Практическото ръководство за организации и проекти за развитие на социално експериментиране дава практически и прагматични съвети за разработване на проекти. Оформено от поуките, извлечени от предишни проекти за социално експериментиране, финансирани чрез Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и от други практики в областта на социалните иновации, ръководството съдържа разнообразни примери за използвани инструменти, модели и методи. 

Разработено с идеята да бъде максимално полезно на потреблителя/читателя, ръководството адресира точно нуждите и въпросите на настоящите и бъдещите практици. Ръководството е предназначено предимно за заинтересовани страни, ангажирани в проекти за социално експериментиране в рамките на направление EaSI на ESF+, но ще бъде полезно за много други практици в областта на социалните иновации.

Practical guide for project promoters on social experimentation