Новини

Job Shadowing в Прага - финалът на един проект и началото на нови европейски партньорства

Job Shadowing е двуседмична обмяна на опит по проект Информационен център на направление EaSI на програма ESF+. От 7 до 19 април Пенка Цветкова, директор ''Бизнес развитие и международни отношения'' във фондация BCause, посети Прага за интензивни срещи и обмяна на опит с колегите от националните Информационни центрове на Чехия и Унгария.

Благодарим за гостоприемството на Марек Трестик и колегите му от Института за регионално развитие в Прага, представляващи Националния Информационен център на направление EaSI в Прага, за великолепното домакинство и наситената програма!

Job Shadowing 1

В поредица от срещи дискутирахме развитието на програмите, насочени към социални иновации на национално и регионално ниво с участието на държавната власт, местната власт и нестопанския сектор. Фокусът ни беше върху разнообразните инициативи и хората, които ги ръководят с професионализъм и страст.

Job Shadowing 5

В Чехия секторът на активни, многопластови и разнообразни услуги, насочени към грижа за възрастните хора и други уязвими групи, е много добре развит. Имахме възможност да посетим няколко центъра за социални услуги, предоставящи както постоянни грижи, така и дневни или временни. Целта е максимално да се съобразят изискванията и възможностите на хората, които ги ползват, но и да са от помощ за техните семейства.

Job Shadowing 5

По време на различните като продължителност престои или само в рамките на дневните посещения възрастните хора участват в когнитивни занятия за развитие на фината моторика, езикови и компютърни курсове, танци и йога, имат възможност за фризьор и масаж, разнообразни разходки и екскурзии.

Job Shadowing 5

Персоналът на тези общински услуги не е многоброен, но е много отдаден и високо професионален. Колегите от Института за регионално развитие помагат за включването им в международни Европейски и национални програми за усъвършенстване на услугите и инфраструктурни подобрения.

Job Shadowing 5

Имахме удоволствието и да посетим едно от най-успешните социални предприятия – кафе и пекарна, даващо работа на хора с ментални затруднения и на бивши затворници. Те работят в 15 локации в Прага и други градове, като са ситуирани в държавни и образователни институции или в непосредствена близост до тях, или в други централни райони на града.

Job Shadowing 5

Бяхме впечатлени и от г-жа Катерина Карбанова, създала една от най-амбициозните нестопански организации за работа с доброволци “Letokruh” – активни пенсионери, които искат да продължат да осмислят времето си в полза на местната общност. Над 350 доброволци участват в екологични акции за почистване, помагат в местни библиотеки, четат приказки на деца в детски градини или разказват за житейския си път на малките ученици в училище, посещават и подкрепят други възрастни хора с проблеми или настанени в домове и осмислят тяхното ежедневие, участват във фестивали и други мероприятия.

Job Shadowing 5

В Министерството на труда и социалните грижи бяхме вдъхновени от срещата си с г-жа Житка Зукалова, която повече от 20 години работи в подкрепа на чешките нестопански и държавни организации при кандидатстването им по Европейски програми за развитие на дейностите им в унисон с политиките на държавата в тази сфера.

Колегата от Унгария Андреа Визкелети сподели за тяхната работи в посока иновации и култура.

Споделихме и българския опит в привличането на частни ресурси за развитие на екосистемата от социални предприятия и подкрепа развитието на нестопанския сектор, услуги които са доста по ограничени или недостъпни за НПО в Чехия.

"Вярвам, че запознанството ни с колегите ще прерасне в дългосрочно партньорство, където ще можем да си сътрудничим и обменяме опит в успешните модели за подкрепа на всички работещи в екосистемата на социалните иновации" - каза Пенка Цветкова след завръщането си от Прага.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!