Новини

Включете се в Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM)

Включете се в Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM)

През октомври 2023 стартира третото издание на Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM), като то вече обхваща 31 страни в Европа. Първото проучване беше през 2020 г. в десет държави, второто издание през 2021 г. включваше 21 държави.

Основната цел на ESEM е да събира текущо данни за състоянието, възможностите за развитие и предизвикателствата пред социалните предприятия в Европа. Резултатите ще се ползват от европейските правителства, които формират националните стратегии и планове за укрепване на екосистемата на социалното предприемачество, както и за европейско и световно сътрудничество. Благодарение на ESEM политиците могат да взимат информирани решения, базирани на конкретните данни за нуждите и интересите на социалните предприемачи, формулирани от самите тях.

Европейския мониторинг на социалните предприятия (ESEM) е иницииран от нашите партньори - Euclid Network - Европейска мрежа на организациите, подкрепящи социалното предприемачество, и се осъществява с подкрепата на Европейската Комисия, Световен Икономически Форум, Google.org, SAP, ImpactCity, Bertelsmann Stiftung and Schwab Foundation.

Повече информация за проекта можете да видите тук Home - European Social Enterprise Monitor (euclidnetwork.eu) , а докладът за 2022 – 2023г. е достъпен тук: European Social Enterprise Monitor (ESEM) 2021-2022 Report - Euclid Knowledge Centre (euclidnetwork.eu).

За да бъде гласът ви чут, попълнете въпросника - тук European Social Enterprise Monitor 2023/24 (qualtrics.com)

1

От 2021 г. България e част от Европейския мониторинг на социалните предприятия (European Social Enterprise Monitor - ESEM) - най-мащабното проучване на социалните предприятия в Европа. Фондация BCause представя страната ни в групата на държавите, които наблюдават и анализират развитието на сектора.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!