Новини

Информационен център EaSI ще насърчава развитието на социалните иновации в България

През есента на 2022 г. в България ще заработи Информационен център EaSIкойто ще се управлява от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София. Министeрство на труда и социалната политика подкрепя проекта като асоцииран партньор. Проектът e финансиран от Европейската комисия и е с продължителност две години.

В Информационен център EaSI България ще предоставяме информация за програмите за заетост и социални иновации като част от ЕСФ на ЕС. Подробно ще разказваме за съществуващите възможности: отворени процедури за кандидатстване, изисквания и условия. Редовно ще споделяме за резултатите от осъществени проекти, ще оказваме подкрепа на потенциалните бенефициенти, широката общественост и всички заинтересовани страни. Задачата на Инфоцентъра е да спомогне за стабилизиране на заетостта и уменията сред различните целеви групи, както и да насърчи развитието на социалните иновации в България.

В рамките на следващите две години Инфоцентърът ще предоставя онлайн и на живо консултации и ще организира информационни събития. Очакваме над 10 000 човека да се възползват от информацията, която ще разпространяваме на специална уеб страница, в социалните медии, както и чрез постоянна връзка на елекронна поща.

В рамките на проекта е предвидено международното сътрудничество с колеги от други европейски държави за стимулиране на общата европейска екосистема, насърчаваща заетостта, придобиването на нови умения и развитие на социални иновации.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!