Новини

Два наръчника за практици в областта на социалните иновации, препоръчани от BCause

Както знаем, проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени предизвикателства. Европейският социален фонд+ (ЕСФ+) предоставя подходящите инструменти за разработване на тези решения в областта на заетостта, образованието, уменията и социалното включване. Представяне на вашето внимание две ръководства, които имат за цел да помогнат както на държавите-членки, така и на заинтересованите страни да подкрепят и развиват социални иновации в рамките на ЕСФ+ (това включва както програмите директно управлявани от ЕК, така и тези разработвани от националните управляващи органи в в държавите членки). 

Practical guide for project promoters on social experimentation

Практическото ръководство за организации и проекти за развитие на социално експериментиране дава практически и прагматични съвети за разработване на проекти. Оформено от поуките, извлечени от предишни проекти за социално експериментиране, финансирани чрез Програмата за заетост и социални иновации (EaSI), както и от други практики в областта на социалните иновации, ръководството съдържа разнообразни примери за използвани инструменти, модели и методи. 

Разработено с идеята да бъде максимално полезно на потреблителя/читателя, ръководството адресира точно нуждите и въпросите на настоящите и бъдещите практици. Ръководството е предназначено предимно за заинтересовани страни, ангажирани в проекти за социално експериментиране в рамките на направление EaSI на ESF+, но ще бъде полезно за много други практици в областта на социалните иновации.

Toolkit for scaling-up social innovation

Наръчникът за скалиране на социални иновации разглежда социалните иновации от гледна точка на разширяване на тези иновации, които са доказали своята ефективност. Той очертава седемте стъпки за стратегическо използване на ЕСФ+. Той е предназначен по-специално за органите на държавите членки, участващи в разработването и изпълнението на програми по ЕСФ+, но може да послужи като вдъхновение за други заинтересовани страни.  

Наръчникът е вдъхновен от набор от европейски и други изследователски проекти, практически опит, правни политики на ЕСкакто и от работната група на Практическата общност на ЕСФ по социални иновации, включваща голям брой различни заинтересовани страни от ЕСФ. 

И двата наръчника ще преведат читателя през всички стъпки на процеса на социалната иновация: от идентифициране на социалното предизвикателство до създаването на иновативно решение, до демонстриране на потенциала на това решение и накрая до подкрепа за скалиранеот/мултиплицирането на най-успешните модели до по-широк обхват.