Новини

Асоциация за развитие на София и Фондация BCause организират информационен уебинар за програмата на ЕС за заетост и социални иновации

На 9 февруари 2023 година между 10 и 11 часа ще се проведе информационен уебинар, на който ще бъде представена за Програмата на ЕС за заетост и социални иновации и Информационния й център в България.

Нова покана за кандидатстване по Направление за заетост и социални иновации EaSI: EURES Targeted Mobility Scheme (ESF-2022-EURES-TMS)

Имаме удоволствието да ви съобщим, че Европейската комисия вече обяви новата възможност за кандидатстване по схемата за мобилност на EURES Targeted Mobility Scheme, финансирана от направлението за заетост и социални инвоации EaSI , част от ЕСФ+.

Българският информационен център на EaSI вече има уебсайт

Българският информационен център на EaSI вече има уебсайт

Информационният център EaSI България представя своя уебсайт. У нас за първи път се създава инфоцентър, който има за цел да популяризира Направлението EaSI, част от ЕСФ+ на ЕС, в България и да увеличи броя на българските бенефициенти по нея. На адрес easi.bcause.bg ще бъдат представяни актуалните процедури за финансиране, по които могат да кандидатстват компании, организации и институции от България, както и друга полезна информация в областта на социалните иновации.

Два наръчника за практици в областта на социалните иновации, препоръчани от BCause

Както знаем, проектите за социални иновации имат за цел да предоставят иновативни решения на днешните обществени предизвикателства. Европейският социален фонд+ (ЕСФ+) предоставя подходящите инструменти за разработване на тези решения в областта на заетостта, образованието, уменията и социалното включване. Представяне на вашето внимание две ръководства, които имат за цел да помогнат както на държавите-членки, така и на заинтересованите страни да подкрепят и развиват социални иновации в рамките на ЕСФ+ (това включва както програмите директно управлявани от ЕК, така и тези разработвани от националните управляващи органи в в държавите членки). 

Информационен център EaSI ще насърчава развитието на социалните иновации в България

През есента на 2022 г. в България ще заработи Информационен център EaSIкойто ще се управлява от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София. Министeрство на труда и социалната политика подкрепя проекта като асоцииран партньор. Проектът e финансиран от Европейската комисия и е с продължителност две години.

Инфоцентър EaSI България

Информационен център EaSI България предоставя информация за Направлението за заетост и социални иновации (EaSI), част от ЕСФ+ на ЕС.

Управлява се от Фондация BCause в сътрудничество с Асоциация за развитие на София.

Следвайте ни!